Kadra i pracownicy przedszkola

Strona główna » Nasze przedszkole » Kadra i pracownicy przedszkola

NASZE ATUTY W PRACY Z DZIECKIEM:

* Doskonała znajomość potrzeb najmłodszych

* Dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie Dziecka

* Znajomość nowoczesnych trendów w edukacji przedszkolnej,

* Dbanie o rozwój dziecka we wszystkich sferach funkcjonowania: emocjonalnej, poznawczej, społecznej, fizycznej, psychicznej,

* Tworzenie przedszkola przyjaznego Dzieciom, Rodzicom, Nauczycielom,

* Tworzenie miłej i rodzinnej atmosfery.

Wszyscy nauczyciele w Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” posiadają wymagane przez MEN uprawnienia zawodowe niezbędne do pracy w placówce przedszkolnej. 

W swojej pracy nauczyciele wychowania przedszkolnego realizują program edukacyjny zgodny z nową Podstawą programową.  Jest ona rozszerzony  także o autorski program „Akademii Malucha”.

W skład zespołu sprawującego opiekę nad dziećmi wchodzą również doświadczeni specjaliści z różnych dziedzin: psycholog, logopeda oraz nauczyciele zajeć dodatkowych tj. angielski, muzyka, gimnastyka korekcyjna, tańce. 

Dzięki stałej współpracy specjalistów z nauczycielami zapewniamy
dzieciom najwyższą jakość opieki.


KADRA PRZEDSZKOLA:

Joanna Balkowska - Właściciel Przedszkola 

Izabela Ramenda- Właściciel Przedszkola


Gabriela Oczko -  Dyrektor Przedszkola

mgr Barbara Zalesińska - Wicedyrektor Przedszkola

 

  WYCHOWAWCY GRUP:

Grupa I "Kaczuszki"- mgr Gabriela Dziedzic, Gabriela Oczko

Grupa II "Żabki"- mgr Barbara Zalesińska

 

PSYCHOLOG:

 mgr Daria Stanienda

 Zajęcia dodatkowe:

Język angielski- mgr Magdalena Kamińska

Zajęcia logopedyczne- mgr Lidia Potoczny-Gąsiorek

Zajęcia ruchowo-muzyczne- mgr Barbara Zalesińska, mgr Gabriela Dziedzic

Pracownicy obsługi:

Marzena Szymla