Misja, wizja, historia przedszkola

Strona główna » Nasze przedszkole » Misja, wizja, historia przedszkola

Misja przedszkola

Każde Dziecko jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko, aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. Stworzymy warunki do harmonijnego rozwoju, do bycia samodzielnym i otwartym na nowe doświadczenia. Zapewniamy, że każde dziecko w naszej placówce dostaje klucz do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań, a także inspirację do działania. Pozwalamy dzieciom inaczej spojrzeć na to, co wydaje się trudne i nie do pokonania.

Wizja przedszkola

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole.

Historia przedszkola

Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha" z oddziałami integracyjnymi rozpoczęło swą działalność 01.09.2009r.