Oferta

Strona główna » Oferta

Oferta Niepublicznego Przedszkola

"Akademia Malucha" w Kozach.

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich Rodziców i Opiekunów Prawnych Dzieci, którzy chcą zapewnić swoim pociechom bezpieczną i fachową opiekę, pomoc i serdeczność a także dobrą zabawę oraz naukę.

W naszym przedszkolu przyjmujemy Dzieci od 2,5 roku do 6 lat, do 3-grup wiekowych po 18-osób.

Przedszkolakami będzie zajmowało się grono wykwalifikowanych pedagogów, którzy zorganizują pobyt dziecka stosownie do jego wieku i potrzeb, stopnia rozwoju i predyspozycji. Zadbamy o to, aby każda spędzona chwila w Przedszkolu była dla Państwa pociechy czasem spędzonym w sposób aktywny, atrakcyjny i pożyteczny. Podążając za tempem rozwoju i potrzebami każdego Dziecka, dokonamy wszelkich starań aby wybierać elementy tych metod nauki i zabawy, które w danej chwili są dla dziecka najlepsze; w ten sposób zapewniamy optymalne warunki do nauki i rozwoju. Ważne jest dla Nas, aby każde dziecko osiągało jak najlepsze wyniki w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym.

Zapewniamy:

 • bardzo dobre warunki lokalowe (duże słoneczne, dobrze wyposażone i estetycznie urządzone sale zajęć),
 • duży ogród z placem zabaw dla dzieci,
 • ambitną, kompetentną i wykwalifikowaną kadrę,
 • realizowaną "Podstawę programową wychowania przedszkolnego",
 • bogatą ofertę zajęć dodatkowych,
 • dobrą opiekę, wychowanie i wszechstronny rozwój dziecka, przyjazną, serdeczną atmosferę,
 • atrakcyjne metody nauczania, uwzględniając przy tym indywidualne podejście do każdego dziecka,
 • promocję zdrowego stylu życia (zdrowa żywność, wycieczki, spacery, wyjazdy),
 • bazę gastronomiczną oferującą trzy posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek) – odpłatnie,
 • zajęcia dostosowane do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców,
 • kalendarz imprez, wydarzeń i uroczystości przedszkolnych (teatrzyki, pokazy, spotkania z ciekawymi ludźmi).

Dzieciom:

 • ładne, estetyczne, bogato wyposażone sale zabaw,
 • interesujące i różnorodne zajęcia edukacyjne i zabawy,
 • liczne imprezy, uroczystości przedszkolne, wyjścia i spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • udział dzieci w konkursach, w przeglądach, spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez placówki i instytucje lokalne,
 • dobre i solidne przygotowanie dziecka do nauki w szkole
 • duży i bezpieczny ogród z placem zabaw,
 • smaczne domowe posiłki zgodne z zasadami zdrowego żywienia.
 • comiesięczne zajęcia dogoterapii 
 • zajęcia w kącikach: kulinarnym, ogrodniczym
 • cykl spotkań "Poznajemy polskie bajki"
 • zajęcia taneczne
 • język angielski

Rodzicom:

 • bieżącą wymianę spostrzeżeń na temat rozwoju dziecka,
 • pomoc i wsparcie rodziców w działaniach wychowawczych,
 • zajęcia i zabawy integracyjne z udziałem rodziców,

Co jest dla nas ważne ?

 • dbamy o odpowiednie warunki dla harmonijnego rozwoju uczuć, myślenia, umiejętności społecznych fantazji i wyobraźni dziecięcej,
 • rozwijamy dbałość o własne zdrowie i higienę osobistą wdrażamy do samodzielności, dbania o ład i porządek,
 • dbamy o bezpieczeństwo dzieci wpajając im zasady i przestrzegając ich wyrabiamy zwinność i sprawność ruchową rozwijamy umiejętność zgodnego współżycia i współdziałania w grupie,
 • kształtujemy podstawowe powinności moralne,
 • dostarczamy doświadczeń do nabywania umiejętności rozumienia, słuchania i mówienia,
 • kształtujemy umiejętności logicznego myślenia i zdobywania orientacji w zakresie podstawowych pojęć matematycznych,
 • kształtujemy wrażliwość muzyczną i plastyczną,
 • tworzymy warunki do poznawania i zdobywania wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym,
 • ukazujemy piękno przyrody i uczymy dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych,
 • kształtujemy u dzieci poczucie przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej,
 • tworzymy warunki do osiągnięcia pełnej gotowości szkolnej.   

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest
w oparciu o:

 • podstawę programową wychowania przedszkolnego,
 • program wychowania przedszkolnego
 • plany miesięczne dla poszczególnych grup
 • program ekologiczny "EKO-LUDEK"
 • program działań adaptacyjnych,
 • program współpracy z rodzicami