Opłaty

Strona główna » Oferta » Opłaty

Opłaty obowiązujące
w "Akademii Malucha"

 

Czesne - 350 zł/ m-c

  • Czesne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - 100 zł / m-c
  • Czesne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ( dzieci z autyzmem) - o zł / m-c

Wpisowe- 300 zł

Pobieramy jednorazową, bezzwrotną opłatę, wpłacaną po dokonaniu podpisania umowy gotówką lub przelewem na konto przedszkolne
do 5-dni.

Czesne opłacane jest z góry do 5-ego dnia każdego miesiąca gotówką w biurze przedszkola lub przelewem na konto przedszkola.


Catering - 9 zł / dzień

Koszt całodziennego wyżywienia wynosi 9 zł.

Rabaty

Wpisowe ulega obniżeniu o 100zł, czesne o 50zł/m-c na zapisane drugie i kolejne dziecko jednocześnie chodzące do przedszkola "Akademia Malucha".

Ubezpieczenie PZU

Ubezpieczenie składka jednorazowa na okres od 01.09.2017-31.08.2018