Organizacja przedszkola

Strona główna » Nasze przedszkole » Organizacja przedszkola

Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha" czynne jest przez cały rok od poniedziałku do piątku 
w godz. 6.30 -17.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

RYTM DNIA

6.30 – 7.30

Zabawy dowolne - indywidualne i  zespołowe  - dzieci starszych i młodszych służące realizacji ich pomysłów;

7.30 – 8.10

Zabawy indywidualne i  grupowe, swobodne lub inspirowane przez dzieci oraz nauczyciela wynikające z potrzeb i zainteresowań dzieci; zabawy integrujące grupę, rozwijające percepcję słuchową, wzrokową  i grafomotorykę, gry i zabawy przy  stolikach,  praca indywidualna           z dzieckiem;

8.10 – 8.45

Zestaw ćwiczeń porannych i czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do śniadania;

8:45 – 9.00

Śniadanie – wyrabianie i doskonalenie umiejętności samodzielnego, kulturalnego spożywania posiłku;

9:00-9.10

Czynności samoobsługowe, mycie zębów oraz przygotowanie do zajęć

9.10 – 10.40

Realizacja zadań dydaktycznych wyzwalających aktywność dzieci  z poszczególnych obszarów edukacyjnych: muzycznego, kulturowo-  estetycznego, zdrowotnego, społecznego, przyrodniczego  rozwijającego mowę i myślenie, przygotowującego do  nauki czytania, liczenia i pisania;

10:40-11:00

Czynności higieniczno-porządkowe

11:00-11:15

Obiad: zupa – wyrabianie i doskonalenie nawyków kulturalnego spożywania posiłku;

11:15 – 11.50

Pobyt na świeżym powietrzu – swobodne i organizowane gry,  zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze; w razie niepogody ćwiczenia gimnastyczne, zabawy  w sali  według zainteresowań dzieci, zabawy logopedyczne, zajęcia indywidualne;

11.50 – 12.00

Czynności samoobsługowe i przygotowujące do obiadu;

12.00 – 12.20

Obiad: II danie – wyrabianie i doskonalenie nawyków kulturalnego spożywania posiłku;

12.20 – 14.00

Leżakowanie – wyrabianie samoobsługi w rozbieraniu i ubieraniu się,(dzieci 3-letnie) głośne czytanie dzieciom, muzyka relaksacyjna;   

12.20 – 13.00

Odpoczynek poobiedni – głośne czytanie dzieciom, słuchanie nagrań,  (dzieci 4,5,6 letnie) muzyka relaksacyjna, zabawy wyciszające;

13.00 – 14.00

Utrwalanie wiadomości, zabawy dydaktyczne, graficzne, zabawy integracyjne i zabawy             o  charakterze wychowawczym, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca       z dzieckiem uzdolnionym, czynności porządkowe;

14:00 – 14:15

Czynności samoobsługowe

14.15 – 14.30

Podwieczorek;

14.30 – 17.00

Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym lub w sali – dzieci starsze z  młodszymi;

W ciągu całego dnia zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci.