Program

Strona główna » Oferta » Program

Niepubliczne Przedszkole “Akademia Malucha” z oddziałami integracyjnymi pracuje w oparciu o Program Wychowania Przedszkolnego zgodny z nową podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej, /dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. nr 4, poz.17/.

 

Realizujemy programy wychowania przedszkolnego:

 • "Nasze Przedszkole" autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej wydawnictwa "MAC Edukacja",  program został wyróżniony w konkursie MEN i CODN.
 • "Razem w przedszkolu" autorstwa J. Andrzejewskiej i J. Wieruckiej

 

15 - obszarów działalności edukacyjnej przedszkola:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 4. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.
 8. Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
 9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.
 10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń.
 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
Kategoria: Program [3]
Plik Opis Rozmiar Pobierz
Program wychowania przedszkolnego Nasze Przedszkole 3.3 MB pobierz
Podstawa programowa, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 410.3 KB pobierz
Opinia o programie 77.3 KB pobierz