Przedszkole z oddziałami integracyjnymi

Strona główna » Nasze przedszkole » Przedszkole z oddziałami integracyjnymi

CZESNE DLA DZIECI Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W NASZYM PRZEDSZKOLU WYNOSI - 100zł/m-c !

W naszym przedszkolu "Akademia Malucha" został utworzony oddział integracyjny.

 Do wymienionej grupy dopuszcza się przyjmowanie dzieci:

  • z zespołem Down’a,
  • z zespołem Aspergera, z zaburzeniami emocjonalnymi (w tym z cechami autyzmu),
  • z niepełnosprawnością ruchową (samodzielnie poruszające się),
  • z wadą rozwojową mowy, słuchu i wzroku,
  • dzieci wskazujące trudności w uczeniu się w tym dzieci odroczone od obowiązku szkolnego,
  • dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym,
  • dzieci przewlekle chore /astma, alergia pokarmowa, choroby układy oddechowego, krążenia i pokarmowego/.

 

W oddziale integracyjnym lub masowym z dziećmi niepełnosprawnymi dodatkowo zatrudniony jest  nauczyciel wspomagający, który współdziała z nauczycielem prowadzącym w zakresie kształcenia i opieki nad dziećmi.

 

Liczba Przedszkolaków w jednym oddziale integracyjnym nie może przekraczać 16-dzieci,
w tym 3-dzieci niepełnosprawnych.