Zalety oddziału integracyjnego

Które dzieci mogą uczęszczać do naszego przedszkola z oddziałami integracyjnymi?

Odpowiedź jest prosta- Każde. Do naszej placówki mogą uczęszczać zarówno dzieci pełnosprawne, jak i dzieci  z różnymi niepełnosprawnościami- fizycznymi , emocjonalnymi i/lub umysłowymi (rodzaj niepełnospraności określa statut placówki)


Jak działa placówka z oddziałami integracyjnymi?

Jeśli zastanawiają się Państwo, jakie korzyści może przynieść dziecku uczęszczanie do naszego  przedszkola  warto dowiedzieć się, jak działa placówka, w której przebywają pełno- i niepełnosprawne Maluchy.

Ideą integracji jest włączanie dzieci niesprawnych do grupy pełnosprawnych rówieśników. W przedszkolu integracyjnym wszystkie dzieci mają te same prawa i te same obowiązki. Zadaniem naszej placówki i nauczycieli jest integracja wszystkch przedszkolaków, zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym jak najlepszych warunków do nauki i rozwoju oraz  przygotowanie do osiągnięcia gotowości szkolnej.

Funkcjonowanie przedszkola z oddziałami integracyjnymi to działanie nie tylko na rzecz mniejszości, jaką są niepełnosprawni, ale też na rzecz ich zdrowych rówieśników. Dobrze jest wykształcić odpowiednią postawę w procesie wychowawczym wtedy, kiedy tylko zaczynają się rozwijać i kształtować postawy - akceptujące lub odrzucające. Dzieci niepełnosprawne, przebywając w przedszkolu ze wszystkimi dziećmi mają szansę przekonać rówieśników o swoich zaletach- pokazać, że mogą być również partnerami w zabawie, przyjaźni, jak pozostałe dzieci.

W naszym odziale integracyjnym, do pracy z dziećmi oprócz nauczycieli, zatrudniony jest psycholog, pedagog specjalny, logopeda  - dzieci niepełnosprawne znajdują się wobec tego pod dobrą opieką.


Zalety kształcenia integracyjnego

Dzieci pełnosprawne uczą się :

 • pomagania niepełnosprawnym kolegom
 • rozumieć zachowania trudne pozostałych dzieci
 • większej tolerancji  wobec rówieśników
 • otwartości na innych
 • akceptowania niepełnosprawności
 • życzliwości wobec innych
 • Dzieci mają większą świadomość tego, że nie wszyscy są jednakowi, co nie znaczy, że są przez to gorsi,
 • Przedszkolaki dostrzegają i coraz lepiej rozumieją ograniczenia samodzielności swoich rówieśników i troszczą się o nich


Dzieci niepełnosprawne przebywając  na co dzień z  pełnosprawnymi rówieśnikami:

 • uspołeczniają się
 • nabywa przydatne umiejętności interpersonalne
 • nabierają większej pewności siebie
 • odnajdują swoje miejsce w środowisku
 • starają się im dorównać, co mobilizuje ich do większego wysiłku, a jednocześnie lepiej rozwijają się fizycznie i psychiczne
 • uczęszczanie do oddziału integracyjnego wpływa na lepszy rozwój emocjonalny i społeczny